Data ostatniej aktualizacji:
9 października 2015 r.
STRONA GŁÓWNA KPP
TYTUŁ PROJEKTU
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA
KIEROWNIK PROJEKTU
FINANSOWANIE
OKRES REALIZACJI
BROSZURA INFORMACYJNA
METODY BADAŃ I TABELE WYNIKOWE
PUBLIKACJE

Projekt badawczy


  Tytuł projektu

Komunikacja społeczna w planowaniu przestrzennym. Próba przedefiniowania roli urbanisty w procesie podejmowania decyzji przestrzennych


  Jednostka realizująca

Politechnika Wrocławskia
Wydział Architektury
ul. B. Prusa 53/55
50-317 Wrocław
tel. 71-320-63-54
Strona www


  Kierownik projektu

dr inż. Łukasz Damurski
Strona www


  Źródło finansowania

Narodowe Centrum Nauki
Konkurs "SONATA"
Decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki Nr DEC-2011/03/D/HS4/00806 z dnia 2012-06-20


  Okres realizacji

2012-2015


  Broszura informacyjna

Wyniki projektu opisano w broszurze informacyjnej.


  Metody badań i tabele wynikowe

Metody badań i tabele wynikowe zostały opisane w raporcie.


  Publikacje

Damurski Ł. (2013). Public information in urban planning: what is it and how is it distributed? Proceedings of the International Coference on "Changing Cities", Skiathos Island, Greece, 18-21 June 2013: spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions / ed. Aspa Gospodini. Thessaloniki: Grafima Publ., cop. 2013. s. 1657-1666.
Damurski Ł. (2014). Uczestnicy procesu podejmowania decyzji przestrzennych na szczeblu lokalnym: teoria i praktyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. 2014, nr 367, s. 59-67. Damurski Ł. (2014). Patterns of communicating spatial change in Polish municipalities. ATINER's Conference Paper Series [Dokument elektroniczny]. 2014, nr PLA2014-0997, s. 3-16.
Damurski Ł. (2014). Public communication in urban planning: growing role of online applications for citizen participation. IT in the public sphere: applications in administration, government, politics, and planning / ed. Zaigham Mahmood. Hershey, PA : Information Science Reference, cop. 2014. s. 200-232.
Damurski Ł. (2014). Dyskusja (nie)publiczna: problem dostępności dokumentów planistycznych na poziomie gminy. Samorząd Terytorialny. 2014, R. 24, nr 4, s. 38-50.
Damurski Ł. (2015). Kultura planistyczna w Polsce: analiza wybranych komponentów w ujęciu porównawczym. W: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki = The management of space in cities and regions - conditions and directions / pod red. Tadeusza Kudłacza i Piotra Lityńskiego. Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. s. 345-354.
Damurski Ł. (2015). From formal to semi-formal and informal communication in urban planning: insights from Polish municipalities. European Planning Studies. 2015, s. 1-20.
Damurski Ł. (2015/2016). Recent progress in online communication tools for urban planning. A comparative study of Polish and German municipalities. International Journal of E-Planning Research [praca złożona w redakcji].
Damurski Ł. (2015/2016). Poszerzony program partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego na przykładzie małego miasta: sukces czy porażka?" W: M. Musiał-Karg (red.) Partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych. Aktywność vs. bierność polityczna w Polsce i w Europie" [praca złożona w redakcji]. .